Vážení rodiče,

dne 27.11.2023 se všichni zaměstnanci naší mateřské školy zapojí do stávky. Stávka bude mít formu jednodenního přerušení práce, v tento den nikdo ze stávkujících zaměstnanců nepobírá plat, ani náhradu platu, školka bude zavřena.

Důvodem stávky je snaha:

1. zabránit nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy (školy, rodiče i žáci jsou často v médiích vystavováni nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou diskuzí),

2. zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 - nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil snížení objemu financí na pomůcky pro žáky, hrozí zvyšování počtu žáků ve třídách

3. nepřipustit, aby se snížily v roce 2024 platy nepedagogických pracovníků (dle současného návrhu až o 22%) a ostatních pedagogů (asistenti pedagoga, školní asistenti).

Cílem této stávky je tedy zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Domníváme se, že výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí
do budoucnosti.

Děkujeme předem za Vaši podporu a pochopení
zaměstnanci Mateřské školy Choltice, okres Pardubice