Výsledky přijímacího řízení do MŠ CHOLTICE školní rok 2017/2018

Na základě § 34, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ředitelka mateřské školy rozhodla o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole takto:

Eva Nevolová, ředitelka školy

Zápis dětí do MŠ Choltice na školní rok 2017 / 2018

Ředitelka mateřské školy Choltice a městys Choltice vyhlašují zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017-2018.

Přihlášky si mohou rodiče osobně vyzvednout přímo v mateřské škole ve dnech 2. až 4. května 2017, v době od 7.00 do 15.00 hodin.
Rodiče, kteří budou mít zájem dávat děti do naší MŠ až v prvních měsících roku 2018, si vyzvednou přihlášku také v tomto termínu, tj. 2.5. - 4.5. 2017.

Vyplněné přihlášky, potvrzené dětským lékařem přinesou rodiče zpět do mateřské školy, nejpozději do 12.května 2017.

Přijďte se podívat i s dětmi do naší školky, těšíme se na Vás!

Eva Nevolová, ředitelka školy

Zapojení mateřské školy do projektu EU

Naše mateřinka se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč (MAP).

Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809

euopvk

Sběr víček

V tomto školním roce opět sbíráme plastová víčka. Budeme pomáhat Anetce Kupcové (6 let). Anetka má dětskou mozkovou obrnu a výtěžek z víček bude použit na neurorehabilitaci na klinice Axon Praha. Více informací na www.anetkakupcova.cz.

Doposud jsme nasbírali 23,5 kg víček.
Předem děkujeme všem, kteří budou nosit platová víčka do naší MŠ.

Eva Nevolová, ředitelka školy

 

 

29.9.2016 8.15 hod. ŠEHEREZÁDA - ZRUŠENO!!!
 „O Zrzundovi“
5.10.2016 8.15 hod.
9.15 hod.
ŽIRAFA ŽOFKA logopedická pohádka „O líném jazýčku“ (2 skupiny)
3.11.2016   8.15 hod. DIVADÉLKO ŠTERNBERG „Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O koblížkovi, Tři prasátka“
2.12.2016 8.15 hod. AGENTURA PERNŠTEJNI „Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši"
5.12.2016 10.15 hod. Výchovný koncert v KD Hronovická Pardubice
„Na Mikuláše … na nebi, v pekle i mezi nimi …
 TATO AKCE JE POUZE PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI, SVAČINA V MŠ V 8.45 HODIN, ODJEZD OD MŠ V 9.15 HODIN !!!!!
12.12.2016 8.15 hod. ŠEHEREZÁDA  „Andělské vánoční světýlko“   
19.12.2016 8.15 hod. D.Čemusová – Hudební pořady pro děti „Putování za betlémskou hvězdou“
6.2.2017 7.45 hod. VÝCHOVNÝ KONCERT pan Drahotský ZUŠ Žďár nad Sázavou (nabídka ZŠ)
22.2.2017 8.00 hod. KOČOVNÉ DIVADLO „Linda a její svět“
29.3.2017 8.30 hod. DIVADLO U STARÉ HEREČKY „Zvířátka a loupežníci“
4.4.2017 8.00 hod. VELIKONOČNÍ PROGRAM S MMZOO    
6.4.2017 8.00 hod. FOTOGRAFIE KE DNI MATEK (na fotu bude celá postava – dát dětem vhodné oblečení)
28.4.2017 9.30 hod. DIVADLO KREJČÍKA HONZY  Karneval k čarodějnicím
4.5.2017 10.00 hod. POHÁDKY VÍLY SRDÍČKOVÉ „Včelka Bambulka“
29.5.2017 8.00 hod. Fotografování dětí - společné foto (bude vidět celá postava dítěte – vhodné oblečení)
30.5.2017 8.00 hod. BUBNOVÁNÍ V KRUHU bubnování dětí – 2 skupiny, pod vedením profesionálů
31.5.2017 8.00 hod. DIVADLO KREJČÍKA HONZY „Kdo si počká, ten se dočká“
12.6.2017 8.15 hod. DIVADLO S ÚSMĚVEM „Cestujeme kolem světa“

 

!!!!POSLEDNÍ ZMĚNY!!!!!

28.4.2017 9.30 hod. DIVADLO KREJČÍKA HONZY  Karneval k čarodějnicím
4.5.2017 10.00 hod. POHÁDKY VÍLY SRDÍČKOVÉ „Včelka Bambulka“
24.5.2017 7.45 hod. Z POHÁDKY DO POHÁDKY Celodenní výlet na zámek Karlova Koruna – podrobnosti budou upřesněny
29.5.2017 8.00 hod. Fotografování dětí - společné foto (bude vidět celá postava dítěte – vhodné oblečení)
30.5.2017 8.00 hod. BUBNOVÁNÍ V KRUHU bubnování dětí – 2 skupiny, pod vedením profesionálů
31.5.2017 8.00 hod. DIVADLO KREJČÍKA HONZY „Kdo si počká, ten se dočká“
12.6.2017 8.15 hod. DIVADLO S ÚSMĚVEM „Cestujeme kolem světa“
13.6.2017 15.30 hod Besídka pro rodiče dětí I. oddělení
14.6.2017 15.30 hod Besídka pro rodiče dětí II. a III. oddělení
15. a 16. 6 10.00 hod ZÁMEK CHOLTICE „Za pohádkou s Choltickým vodníkem“ - 2 skupiny dětí
27.6.2017 17.00 hod POSLEDNÍ SPANÍ PŘEDŠKOLÁKŮ V MŠ (podrobnosti budou upřesněny)

 

Ostatní akce budou zveřejňovány s předstihem v průběhu roku, podle aktuální nabídky. Sledujte ve vlastním zájmu pravidelně nástěnky v MŠ a webové stránky.

4.10.2017 8.15 hod. D.Čemusová - Hudební pořady pro děti „O ptačím sněmu“
18.10.2017
8.00 hod. MISTR ILUZÍ KELLNER „Magic – revue“
15.11.2017 8.00 hod. FOTOGRAFIE DĚTÍ (pouze portrét)
16.11.2017 8.15 hod. AGENTURA ULBERTOVÁ „Tuč a Ňák paní Vlčková“
18.12.2017 15.30 hod. D.Čemusová - Hudební pořady pro děti „Putování za betlémskou hvězdou“ (program pro rodiče s dětmi)
9.1.2018 8.15 hod. DIVADLO ŠEHEREZÁDA
„Pohádka severního království“
23.1.2018 8.30 hod. POHÁDKY VÍLY SRDÍČKOVÉ „Zimní královna“
15.2.2018 8.00 hod. DŘEVÍČKOVA DÍLNIČKA „Tvořivá zimní dílna“
21.2.2018 8.15 hod. DIVADLO ŠEHEREZÁDA „ Kouzelná slovíčka“
27.2.2018 8.00 hod. SKUPINOVÉ FOTOGRAFIE DĚTÍ (celá postava, nic zeleného na sobě)
7.3.2018 8.15 hod. DIVADLO U DVOU SLUNCÍ „ Příběhy kočky Micky“
9.3.2018 10.00 hod. PARDUBICKÁ FILHARMONIE „Trápení pana Bambuly, aneb Nezbedná kapela“ – výchovný koncert
pouze pro předškoláky – odjezd autobusu v 8.30 hod. od MŠ
26.3.2018 8.15 hod. DIVADLO U STARÉ HEREČKY „Ošklivé káčátko“
3.4.2018 9.30 hod. EDUKATIVNÍ POŘAD S KOZAMI

edukativní, zážitková a interaktivní část pro děti na školní zahradě
(18.4.2018 – v případě špatného počasí)

5.5.2018 8.30 hpd. VÝCHOVNÝ KONCERT (pan Drahotský – nabídka ZŠ)
12.5.2018 14.00 hod. DAVID ANDRŠ „Bubnování s maminkami“

(odpolední oslava Dne matek s maminkami)

17.5.2018 8.15 hod. DIVADÉLKO PERNŠTEJNI „Jak vodník Bublina pořádal v rybníčku soutěž ve zpěvu“
1.6.2018 10.00 hod. Rytmická šou – Dostál (program ke Dni dětí)
28.6.2018 16.30 hod. DIVADÉLKO KOLOBĚŽKA (program pro předškolní děti a rodiče před posledním spaním na školní zahradě, spojený s pasováním školáků)

 

Ostatní akce budou zveřejňovány s předstihem v průběhu roku, podle aktuální nabídky. Sledujte ve vlastním zájmu pravidelně nástěnky v MŠ a webové stránky.